Dlaczego nie zadajemy prac domowych naszym najmłodszym uczniom?

26.10.2023

W Blue Pencil prawie nigdy nie zadajemy prac domowych siedmiolatkom i większości ośmiolatków. Mamy ku temu swoje powody, które chcielibyśmy dzisiaj wyjaśnić.

Prace domowe. Pomagają czy wręcz przeciwnie?

Po pierwsze, zgodnie z naszą filozofią chcemy, żeby większość lub nawet 100% nauki odbywało się w szkole pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli. W tej grupie wiekowej to aktywna praca na lekcji jest najszybszym i najbardziej efektywnym sposobem na przyswajanie materiału. Z kolei samodzielna praca w domu, w przypadku maluszków, nie przynosi dużych efektów. Oczywiście należy tu pamiętać, że w naszej szkole nie akceptujemy pomagania uczniom w odrabianiu pracy domowej przez członków ich rodzin. To całkowicie zabija sens takich zadań, które powinny być pracą w 100% samodzielną.

Nie zrozumcie nas źle, samodzielna praca w domu jest bardzo ważna i może świetnie wspierać naukę. Ogromnej większości uczniów nie przychodzi ona jednak tak łatwo. Nauczyciele prowadzą z uczniami żmudną i trwającą miesiącami pracę, żeby wykształcić w nich dobre nawyki do samodzielnej pracy. Bardzo wielu siedmioletnich uczniów i uczennic, którzy dopiero zaczęli swoją przygodę ze szkołą, zwyczajnie nie jest na to gotowych.

Praca domowa na kursach języka angielskiego zazwyczaj polega na czytaniu i pisaniu, bo trudno jest wymagać od uczniów, żeby w domu ćwiczyli mówienie. Pisanie i czytanie jest samo w sobie barierą dla wielu siedmiolatków, bo albo jeszcze tego nie umieją, albo nie mają w tym wystarczającej płynności. Prace domowe oparte na pisaniu i czytaniu mogą wywołać u uczniów niepotrzebny stres i zmniejszać ich motywację do nauki.

Dodatkowo, zgodnie z naszymi zasadami nie chcemy, żeby uczniowie brali podręczniki do domu i mamy ku temu swoje powody.

Podsumowując, w Blue Pencil każdemu, a przede wszystkim naszym najmłodszym uczniom, staramy się stworzyć warunki i atmosferę do nauki tak by motywować ich do aktywnej pracy na lekcji. Naszym zdaniem czynne branie udziału w zajęciach to właśnie klucz do sukcesu. Nie chcemy obarczać naszych uczniów dodatkowymi zadaniami, które przyniosą niewielki skutek.