Jak skutecznie wykorzystać czas trwania egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego?

01.04.2024

Każdego roku do egzaminu ósmoklasisty przystępują nastoletni uczniowie i uczennice ostatnich klas szkół podstawowych. Wyniki egzaminu ósmoklasisty mają wpływ na ich dalszą ścieżkę edukacyjną, dlatego przeprowadzany egzamin i jego wyniki mają dla nich duże znaczenie. Wiele czynników wpływa z kolei na powodzenie uczniów na egzaminie ósmoklasisty, ale zawsze powtarzamy naszym podopiecznym, że najważniejsze jest opanowanie podstawowych, prostych zasad tak nauki języka, jak zdawania egzaminów.

Postaramy się przekazać także wam, jak podejść do rozwiązywania zadań na egzaminie ósmoklasisty, aby pomyślnie go zdać. Kto wie, może nawet na tak wysokim poziomie, jak nasi uczniowie?

Na czym polega egzamin ósmoklasisty?

Zacznijmy od początku, czyli od kwestii formalnych. Egzamin obowiązkowy, do którego przystępują ósmoklasiści, składa się z trzech podstawowych testów dla trzech przedmiotów – języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Liczba pytań każdego roku, dla każdego testu jest taka sama, podobnie jak wszystkie zadania dzielą się na kolejne, mniejsze części sprawdzające poziom znajomości danej dziedziny nauczania, np. języka angielskiego.

Formuła egzaminu ósmoklasisty z języka obcego opiera się na takim podziale zadań w arkuszu egzaminacyjnym, aby każda część sprawdziła inne umiejętności językowe nabyte przez uczniów w szkole podstawowej. Każdy egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego zaczyna się częścią sprawdzającą umiejętność słuchania ze zrozumieniem, która trwa około 20-25 minut. Dalej ósmoklasista przystępuje do uzupełniania zadań otwartych i zadań zamkniętych. Test zawierający wszystkie możliwe pytania z zakresu znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych czy znajomości środków językowych – wszystko to sprawdzane jest podczas egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Całość trwa w sumie 90 minut.

 

Punktacja poszczególnych części egzaminu rozkłada się mniej więcej po równo:

 • słuchanie 20-25%
 • znajomość funkcji językowych 15-20%
 • rozumienie tekstów pisanych 25-30%
 • znajomość środków językowych 15-20%
 • wypowiedź pisemna 20%

 

Przygotowanie się do egzaminu ósmoklasisty poprzez regularną naukę, rozwiązywanie testów i rozwijanie umiejętności językowych, będzie zawsze kluczowe dla osiągnięcia wysokich wyników. Jednak, z uwagi na ograniczony czas trwania egzaminu, ważne jest, aby strategicznie podejść do rozwiązywania arkusza egzaminacyjnego i... zachować przy tym zimną krew.

Jak skutecznie wykorzystać czas podczas egzaminu ósmoklasisty z angielskiego?

Egzamin ósmoklasisty sprawdza umiejętności z zakresu znajomości języka angielskiego na poziomie A2+, w tym rozumienia ze słuchu, tekstów pisanych, umiejętność reagowania, tworzenia wypowiedzi pisemnej oraz znajomość gramatyki i słownictwa. Jest przeprowadzany każdego roku na bardzo podobnych zasadach. Dlatego przypomnij sobie każdy kolejny próbny egzamin ósmoklasisty i powtarzane jak mantrę dobre rady. Poniższe podpowiedzi mogą Ci się wydać ogólne, ale zastosowanie ich gwarantuje skutecznie wykorzystany czas trwania egzaminu, który z pewnością przełoży się na Twój wysoki wynik.

 • Przeczytaj uważnie instrukcję i wszystkie polecenia, aby zrozumieć wymogi poszczególnych zadań.
 • Na początku egzaminu przyjrzyj się wszystkim zadaniom i ustal kolejność ich wykonania. Dobrze jest zacząć od tych, które sprawiają Ci najmniej trudności.
 • Przeczytaj każdy tekst przynajmniej dwa razy.
 • Nigdy nie zostawiaj pustych miejsc, nawet jeśli nie masz pewności co do odpowiedzi.
 • Pamiętaj, że także na egzaminie nie ma potrzeby rozumienia każdego słowa – najważniejsze jest zrozumienie ogólnego sensu.
 • Jeśli skończyłeś/aś przed czasem – wykorzystaj pozostałe minuty, aby ponownie przeczytać swoje odpowiedzi i dokonać poprawek, jeśli to konieczne.
Słuchanie (Listening)
 • Posłuchaj nagrania dwukrotnie, by zwiększyć prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi.
 • W zadaniach zamkniętych przed odsłuchaniem nagrania podkreśl kluczowe informacje (np. czy pytanie dotyczy rzeczy, czy tematu rozmowy), które pomogą Ci usłyszeć to, czego oczekuje się od Ciebie w zadaniu.
 • W zadaniach otwartych przed odsłuchaniem nagrania przeczytaj cały tekst i zastanów się, co najbardziej pasowałoby, aby uzupełnić tym luki.
 • Pamiętaj, że w zadaniach otwartych kluczowe jest przekazanie komunikatu. Jeśli więc popełnisz błędy, które nie wpłyną na jego sens, są one dopuszczalne.
Pisanie (Writing)
 • Przede wszystkim pamiętaj o stosowaniu paragrafów. Każdy z nich powinien mieć minimum dwa zdania.
 • Paragrafy powinny odpowiadać elementom polecenia. Jeśli tak będzie, możesz mieć pewność, że polecenie zostało wyczerpująco zrealizowane.
Czytanie (Reading)
 • Staraj się czytać uważnie i zrozumieć sens tekstu przed przystąpieniem do odpowiedzi na pytania.
 • W zadaniach zamkniętych podkreśl fragment tekstu, na podstawie którego udzielasz odpowiedzi.
 • W zadaniach otwartych, kiedy twoim zdaniem do luki pasuje kilka odpowiedzi – wybierz najbardziej oczywistą i najprostszą.
 • Jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi, zawsze spróbuj coś napisać. Może uda Ci się zdobyć punkty za częściową poprawność odpowiedzi.

Do tego egzaminu przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej, dla których jest to najczęściej pierwszy poważny test, a jego wyniki niejednokrotnie determinują ich przyszłą ścieżkę edukacji. Jeśli jesteś jedną z tych osób, pamiętaj, że podczas egzaminu najważniejsze jest zachowanie spokoju. Do tego czasu – pracuj systematycznie na zajęciach.

Jeśli szukasz dobrych sposobów na na dodatkowe ćwiczenia i szybką powtórkę – skorzystaj z zadań na naszym Quizletcie. Powodzenia!