Mock Exams - czym są i po co je robimy?

10.11.2022

Mock exams, zwane przez nas mockami, to próbne egzaminy, które piszą nasi uczniowie - starsze dzieci i nastolatki. 

To nasz sposób na ocenę postępów i diagnozę najczęstszych problemów, a jednocześnie zapoznanie uczniów z formułą egzaminów Cambridge English Qualifications - bowiem nasze mocki, to w rzeczywiśtości certyfikacyjne egzaminy Cambridge.

Każde dziecko i każdy nastolatek w Blue Pencil docelowo przygotowuje się do uzyskania certyfikatu - od poziomu pre-A1 Starters dla 9-latków po C1 Advanced i C2 Proficiency dla najzdolniejszych nastolatków. 

W trakcie roku szkolnego organizujemy 3 sesje egzaminacyjne - w październiku, w marcu i w czerwcu, tuż przed zakończeniem naszych kursów. 

Listopadowe egzaminy mają na celu określenie startowego poziomu uczniów, wskazanie ich mocnych i słabych stron oraz wyznaczenie kierunku, w którym każdy nasz nauczyciel powinien podążać.

W marcu sprawdzamy jak uczniowie radzą sobie z materiałem na swoim poziomie i określamy nad czym warto jeszcze popracować w ostatnich tygodniach kursu.

W czerwcu oceniamy (najczęściej wspaniałe ;)) postępy naszych uczniów w całym roku szkolnym i wyznaczamy cele na kolejny. 

Próbne egzaminy Cambridge pozwalają nam też rekomendować najzdolniejszym uczniom podejście do prawdziwych egzaminów w British Council i tym samym uzyskanie certyfikatu.

 

Wszystkim naszym uczniom życzymy powodzenia na październikowych mockach! :)