Rola konwersacji w nauce języka angielskiego

Nauka języka angielskiego to nie tylko nauka gramatyki i zapamiętywanie słów w języku obcym. Wiele osób skupia się na tych aspektach, nie zdając sobie sprawy, że konwersacje odgrywają kluczową rolę w doskonaleniu umiejętności językowych i są nieodłącznym elementem nauki języka angielskiego - pozwalają rozwijać umiejętności komunikacyjne, zwiększają pewność siebie i umożliwiają praktyczne stosowanie wiedzy językowej.

Konwersacje utrwalają i poszerzają wiedzę językową - w kontekście

Konwersacja pozwala nam utrwalać wiedzę językową w praktyczny sposób. Podczas rozmowy jesteśmy zmuszeni używać słów i struktur gramatycznych w odpowiednim kontekście. Dzięki temu łatwiej je zapamiętujemy i rozumiemy ich znaczenie. Zamiast uczyć się słówek i reguł gramatycznych w oderwaniu od rzeczywistości, konwersacje pozwalają nam na ich natychmiastowe zastosowanie. Dodatkowo, rozmawiając z innymi osobami, uczymy się rozpoznawać różne style mówienia.

Bardzo ważne jest aktywne używanie języka, ponieważ dzięki temu słowa przechodzą ze słownictwa biernego (tego, które rozumiemy) do aktywnego (tego, którego umiemy użyć). Bez aktywowania słownictwa wpadniemy w pułapkę “bardzo dużo rozumiem, ale niewiele umiem powiedzieć”.

Nauka autentycznego języka angielskiego i rozwój umiejętności słuchania

Kiedy uczymy się języka angielskiego tylko z podręczników, może nam brakować naturalności w jego użytkowaniu. Konwersacje pozwalają nam nauczyć się jak używać języka w bardziej naturalny sposób, dostosowując się do kontekstu i rozmówcy. Wymagają przy tym słuchania ze zrozumieniem języka obcego, które jest kluczowe, ponieważ pozwala nam reagować na to, co mówi rozmówca.

Doskonalenie wymowy i akcentu

Nasz słuch jest w stanie dostosować się do odmiennych dźwięków i intonacji, co pomaga nam lepiej rozumieć i naśladować mówców o różnym akcencie. Poprzez regularne rozmowy z native speakerami lub innymi osobami uczącymi się języka angielskiego, możemy “dostroić” nasze ucho do prawidłowego brzmienia i melodyki tego języka.

Rozwój umiejętności komunikacyjnych

Poprzez praktykę konwersacji z rodowitymi użytkownikami języka angielskiego lub innymi osobami uczącymi się tego języka, uczymy się, jak wyrażać swoje myśli, zadawać pytania, udzielać odpowiedzi - prowadzić dialog. Tylko w takich sytuacjach możemy ćwiczyć wyrażenia pomagające w zrozumieniu rozmówcy, prosić o powtórzenie pytania lub powiedzenie czegoś innymi słowami.

Konwersacje są przy tym doskonałym sposobem na zwiększenie pewności siebie w używaniu języka angielskiego przy jednoczesnym zwiększeniu płynności językowej. Dodatkowo, konwersacje umożliwiają nam identyfikowanie naszych słabych stron i obszarów do poprawy, co prowadzi do bardziej ukierunkowanej nauki.

W Blue Pencil oferujemy lekcje diagnostyczne w formie rozmowy. Po kilkunastominutowej konwersacji jesteśmy w stanie stwierdzić, czego uczeń będzie potrzebował, jakie błędy popełnia lub jakie ma mocne i słabe strony.

Budowanie kontaktów międzykulturowych

Nauka języka angielskiego przestaje być tylko nauką - otwiera nas na inne perspektywy, zwyczaje i tradycje. Konwersacje w języku angielskim pozwalają nam również na naukę języka angielskiego w kontekście kulturowym i społecznym, oraz nawiązywanie kontaktów z ludźmi, z różnych kultur i narodowości, co jest niezwykle cenne.

 

Podsumowując, zwykła rozmowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu biegłości w języku obcym, szczególnie w przypadku angielskiego, który jest jednym z najczęściej używanych języków na świecie. Dlatego ważne jest, aby nie tylko skupiać się na nauce teoretycznej, ale również inwestować czas i wysiłek w regularne konwersacje z innymi osobami uczącymi się języka angielskiego lub native speakerami. Najlepiej w Blue Pencil, bo z nami się rozgadasz!