Wspólne sukcesy cieszą najbardziej!

20.04.2021

Z dumą informujemy, że kolejnych 16 uczniów, z doskonałymi wynikami testów śródrocznych, otrzymało od nas rekomendacje do zdawania egzaminów Cambridge:

13 osób – B1 Preliminary
3 osoby – C1 Advanced

Chcesz także przygotować siebie lub swoje dziecko do zdobycia międzynarodowego certyfikatu? Zapraszamy na zajęcia! Skontaktuj się z nami!